KVKK Başvuru Formu

FENİX İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  1. Başvuru Yöntemi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan 4 yöntemden biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.

 

  BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK

ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
1. Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen

başvuru veya Noter

vasıtasıyla

 

Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sk. Ada Residance Blok No: 6-10 İç Kapı No: 11 Şişli / İstanbul

Zarfın/tebligatın üzerine

“KVKK Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

3. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile

Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta

adresiniz kullanılmak

suretiyle

 

 

___________

 

E-posta’nın konu kısmına

“KVKK Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

 

2. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad-Soyad :  

T.C. Kimlik Numarası /

Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

:  
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi :  
Cep Telefonu :  
Telefon Numarası :  
Faks Numarası :  
E-posta Adresi :  

 

3. Şirketimiz ile İlişkiniz

 

Şirketimizle İlişkiniz

: Çalışan Çalışan Adayı
Tedarikçi

Diğer

(Belirtiniz)

 

  1. Talep Konusu

 

  1. Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

 

Yanıtın 2. bölümünde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Yanıtın 2. bölümünde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. Yanıtın 2. bölümünde sağlamış olduğum faks numarama gönderilmesini istiyorum.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi) Adı Soyadı                        :

Başvuru Tarihi              :

İmza                           :

Belgeyi buradan indirebilirsiniz.

WhatsApp ile iletişime geç