Aydınlatma Metni

Bu sitede iş başvurusunda bulunduğunuzda, başvurunuzda yer alan kişisel verileriniz, merkezi Esentepe Mah. Matbuat Sok. Durukan Apt. No:17 D:2 Şişli/İstanbul adresinde bulunan ve ik@egbilisim.com.tr   e-posta adresinden iletişime geçebileceğiniz Fenix  İnsan Kaynakları Teknolojileri Reklam ve Mühendislik Ltd Şti. (“Veri Sorumlusu”) tarafından toplanacaktır.

 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun, iş görüşmelerinin ve başvuranlara uygulanacak testlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini ve bunlarla ilgili sonuçların incelenmesi ve değerlendirilmesini ve işe alım süreçleriyle ilgili gerekli diğer işlemleri de kapsayan işe alım ile ilgili faaliyetlerinin idaresi amacıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz şirketimizin ilgili birimleri ile başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla paylaşılacaktır.

 

Fenix  İnsan Kaynakları, “Aday Çalışanlarından” elde edilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak KVKK’ye (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) tabidir.

 

Bundan dolayı, kişisel verileriniz, KVKK (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında korunacaktır. [Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası] bağlantısından Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikasına erişebilir ve info@egbilisim.com.tr adresine e-posta göndererek KVKK’nın 11.maddesinde yer alan haklarınızı icra edebilirsiniz. KVKK’nın 11.maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvurarak, kendinizle ilgili;

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

c)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

e) 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerininizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Belirtilen mail adresine yapacağınız başvurunuza kimliğinizin ve adresinizin net olarak tespit edilmesini sağlayacak bilgileri eklemeniz gerekmektedir. Bu şekilde yapılan başvurularınıza 30 gün içerisinde cevap verilecektir. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulmanız veya süresi içerisinde başvuruya cevap verilmemesi halinde, cevabı öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 ve her halde başvuru tarihinizden itibaren 60 gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilirsiniz.

 

AB ülkelerinden birinde ikamet ediyorsanız; Fenix  İnsan Kaynakları ayrıca AB sınırlarında ikamet eden kişiler için (AB) 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GVKT”) tabidir.

 

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından kendisinin iş başvurunuzun değerlendirilmesi için gerekli olduğunu belirlediği süre boyunca saklanacaktır.  Hem GVKT hem de KVKK kapsamında, kişisel verilerinize erişim, kişisel verilerinizin yok edilmesi ya da silinmesi ve kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanması taleplerinde bulunma haklarına sahipsiniz. Ayrıca veri taşınabilirliği hakkına da sahipsiniz.

 

İşbu aydınlatma metni kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi açıkça rıza göstermeniz halinde, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle kişisel verileriniz formda doldurduğunuz bilgilerin toplanması yöntemiyle işlenecektir.

 

Bu aydınlatma metninin amacı size kişisel verilerinizi nasıl ve hangi amaçlarla işleyeceğimizi açıklamak ve bu amaçla sizlerden açık rıza almaktır.
WhatsApp ile iletişime geç